Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille tärkeä. 
Jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä 
kaikkia koskeviin asioihin.

Edunvalvontamme muodostuu mm. seuraavista tomistamme.

Ylöjärvellä, Ylöjärven seniorit ry:n jäsenet tomivat:

Palvelutalo Kaksikon hallituksessa,  jäsen: Olli Aaltonen
Mielenterveysneuvostossa,  jäsen: Aulis Nummela,
varalla Liisa Kauranen
Vanhusneuvostossa,  jäsen: Pirkko Risku
varalla Raija Östring

Pirkanmaan Kansallinen senioripiiri ry, Piirihallistus.
- varapj.   Veli Matti Östring    Ylöjärven seniorit ry

Valtakunnallisesti
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.